Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2015
autor: Niedojad K.
tytuł: Chrząszcze (Coleoptera) Sudetów Środkowych. Część II. Nadrodzina Curculionoidea i uzupełnienie do nadrodziny Chrysomeloidea
czasopismo: Przyroda Sudetówtom: 18strony: 141-164
cytacja skrócona: Niedojad K. 2015
BioMap ID: 20095