Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autorzy: Nietupski M., Ciepielewska D., Kosewska A.
tytuł: Assemblages of epigeic Carabidae (Col.) in a peatbog Nature Reserve situated in an urban area.
czasopismo: Polish Journal of Natural Sciencestom: 23zeszyt: 3strony: 611-623
cytacja skrócona: Nietupski M. et al. 2008a
BioMap ID: 12282