Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2003
autorzy: Nowacki J., Sosiński J., Śliwa W.
tytuł: Catocala nymphagoga (Esper, 1787) (Lepidoptera: Noctuidae) in Poland.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 72strony: 331-333
cytacja skrócona: Nowacki J. et al. 2003
BioMap ID: 11789