Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2001
autorzy: Nowacki J., Wąsala R.
tytuł: Calyptra thalictri (Borkhausen) (Lepidoptera, Noctuidae), a new species for the Polish fauna.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 70strony: 267-269
cytacja skrócona: Nowacki J. et Wąsala R. 2001a
BioMap ID: 11788