Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2006
autorzy: Nowakowska K., Halarewicz A.
tytuł: Coleoptera found on neophyte Prunus serotina (Ehrh.) within forest community and open habitat
czasopismo: Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Biologytom: 9zeszyt: 1 #5
cytacja skrócona: Nowakowska K. et Halarewicz A. 2006
BioMap ID: 20577