Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1989
autor: Nowakowski E.
tytuł: Elateridae (Coleoptera) of linden-oak-hornbeam and thermophilous oak forests of the Mazovian Lowland.
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 32strony: 79-94
cytacja skrócona: Nowakowski E. 1989b
BioMap ID: 6131