Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1958
autorzy: Nunberg M., Wiąckowski S.K.
tytuł: Męczelkowate (Braconidae, Hymenoptera) jako pasożyty owadów leśnych.
czasopismo: Folia forestalia Polonica, Seria A - Leśnictwotom: 1strony: 129-135
cytacja skrócona: Nunberg M. et Wiąckowski S.K. 1958
BioMap ID: 6266