Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2004
autor: Oleksa A.
tytuł: Motyle (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego [komunikat]. [In:] Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 23zeszyt: Supl. 2strony: 174-176
cytacja skrócona: Oleksa A. 2004a
BioMap ID: 12829

pełny tekst: Pobierz