Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2004
autor: Pawlęga K.
tytuł: The click-beetles (Coleoptera: Elateridae) of the marshy meadow comunities in the "Lasy Janowskie" Landscape Park.
czasopismo: Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego O.L. PANtom: 1strony: 174-179
cytacja skrócona: Pawlęga K. 2004a
BioMap ID: 12775