Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2008
autorzy: Pawłowski J.S., Kubisz D.
tytuł: Chrząszcze Ojcowskiego Parku Narodowego i otuliny.
tytuł książki: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda.
redaktorzy: Klasa A., Partyka J.wydawca: Ojcówstrony: 553-576
cytacja skrócona: Pawłowski J.S. et Kubisz D. 2008
BioMap ID: 12080