Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1993
autorzy: Petryszak B., Wróbel S., Czekaj A., Skalski T.
tytuł: Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) Beskidu Niskiego.
czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria nauk biologicznych, Zoologiatom: 38strony: 29-59
cytacja skrócona: Petryszak B. et al. 1993
BioMap ID: 6629