Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2014
autorzy: Plewa R., Jaworski T., Hilszczański J.
tytuł: Martwe drewno a jakościowa i ilościowa struktura chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych w drzewostanach dębowych
czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowietom: 41zeszyt: 4strony: 279-299
cytacja skrócona: Plewa R. et al. 2014a
BioMap ID: 20103