Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2015
autorzy: Radawiec B., Baran Ł., Zawal A.
tytuł: A contribution to knowledge of the ground beetles (Insecta, Coleoptera: Carabidae) of Wolin Island.
czasopismo: Acta Biologicatom: 22strony: 197-212
cytacja skrócona: Radawiec B. et al. 2015
BioMap ID: 19381