Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2017
autorzy: Radawiec B., Baran Ł., Śmietana P., Sarnacka E., Zawal A.
tytuł: Preliminary data on the epigeic beetle fauna (Coleoptera) of the Golczewskie Uroczysko Nature Reserve.
czasopismo: Acta Biologicatom: 24strony: 19-27A
cytacja skrócona: Radawiec B. et al. 2017
BioMap ID: 19380