Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2003
autorzy: Ruta R., Jałoszyński P., Konwerski Sz.
tytuł: Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea Fleming, 1821 (Coleoptera) w Polsce.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 22zeszyt: 1strony: 33-44
cytacja skrócona: Ruta R. et al. 2003
BioMap ID: 10908

pełny tekst: Pobierz