Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2006
autorzy: Schwerk A., Sałek P., Duszczyk M., Abs M., Szyszko J.
tytuł: Variability of Carabidae in time and space in open areas.
czasopismo: Entomologica Fennicatom: 17strony: 258-268
cytacja skrócona: Schwerk A. et al. 2006b
BioMap ID: 12316