Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2004
autorzy: Smoleński M., Szujecki A., Kwiatkowski W.
tytuł: The successional model of forest landscapes valorisation.
czasopismo: Baltic Journal of Coleopterologytom: 4zeszyt: 2strony: 89-116
cytacja skrócona: Smoleński M. et al. 2004
BioMap ID: 11561