Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1959
autor: Smreczyński S.jr.
tytuł: Sitona lineellus Bonsd., S. ambiguus Gyll. sp. propr. und S. tibialis var. brevicollis Gyll. (Coleoptera, Curculionidae).
czasopismo: Acta Zoologica Cracoviensiatom: 4strony: 639-654
cytacja skrócona: Smreczyński S.jr. 1959c
BioMap ID: 8452