Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1960
autor: Smreczyński S.jr.
tytuł: Bemerkungen über die heimischen Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae). IV.
czasopismo: Acta Zoologica Cracoviensiatom: 5strony: 45-86
cytacja skrócona: Smreczyński S.jr. 1960b
BioMap ID: 8455