Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: seria wydawnicza
rok: 1965
autor: Smreczyński S.jr.
tytuł: Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae. Wstęp i podrodzina Apioninae.
seria: Klucze do Oznaczania Owadów Polskitom: 45zeszyt: 98awydawca: Warszawa
cytacja skrócona: Smreczyński S.jr. 1965
BioMap ID: 8458

pełny tekst: Pobierz