Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1973
autor: Smreczyński S.jr.
tytuł: Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) nowe dla fauny Polski.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 43strony: 437-441
cytacja skrócona: Smreczyński S.jr. 1973b
BioMap ID: 8464