Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2006
autor: Staniec B.
tytuł: Gatunki kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae), nowe dla Podlasia, Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 25zeszyt: 2strony: 125-126 [440]
cytacja skrócona: Staniec B. 2006a
BioMap ID: 11079

pełny tekst: Pobierz