Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2007
autorzy: Szeląg I., Malkiewicz A.
tytuł: Oecophoridae s.l. (Lepidoptera: Depressariidae, Oecophoridae, Chimabachidae) Dolnego Śląska – stan aktualny na tle danych literaturowych.
czasopismo: Przyroda Sudetówtom: 10strony: 109-124
cytacja skrócona: Szeląg I. et Malkiewicz A. 2007
BioMap ID: 17060