Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1921
autor: Szulczewski J.W.
tytuł: Przyczynek do fauny czerwców (Coccidae) Wielkopolski.
czasopismo: Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Seria B. Nauki Biologicznetom: 1strony: 78-83
cytacja skrócona: Szulczewski J.W. 1921
BioMap ID: 15092