Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2005
autor: Wanat M.
tytuł: Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae) Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
tytuł książki: Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego.
redaktorzy: Dyrcz A., Werpachowski C.wydawca: Osowiec Twierdzastrony: 301-324
cytacja skrócona: Wanat M. 2005d
BioMap ID: 16870