Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1981
autor: Wąsowska M.
tytuł: Chrysomelids (Coleoptera, Chrysomelidae) of Warsaw and Mazovia.
czasopismo: Memorabilia Zoologicatom: 34strony: 219-233
cytacja skrócona: Wąsowska M. 1981
BioMap ID: 9579