Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1957(1956)
autor: Wiąckowski S.K.
tytuł: Wyniki hodowli pasożytów owadów leśnych. Część I.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 26strony: 311-320
cytacja skrócona: Wiąckowski S.K. 1957(1956)
BioMap ID: 9734

pełny tekst: Pobierz