Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1994
autorzy: Wichtowska M., Sobczak A.
tytuł: Formation of the water beetle (Coleoptera) fauna in conditions of the urban agglomeration of Szczecin (Western Pomerania).
czasopismo: Acta Hydrobiologicatom: 36strony: 57-74
cytacja skrócona: Wichtowska M. et Sobczak A. 1994
BioMap ID: 9745