Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2011
autorzy: Żelazna E., Błażejewicz-Zawadzińska M.
tytuł: Struktura zgrupowań biegaczowatych (Carabidae, Col.) terenów zielonych Bydgoszczy.
czasopismo: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczychtom: 562strony: 293-305
cytacja skrócona: Żelazna E. et Błażejewicz-Zawadzińska M. 2011
BioMap ID: 19446