Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1967
autor: Zięba J.
tytuł: Fauna denna 20 stawów karpiowych w dorzeczu Górnej Wisły.
czasopismo: Acta Hydrobiologicatom: 9strony: 449-472
cytacja skrócona: Zięba J. 1967b
BioMap ID: 10017