Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1959
autorzy: Żukowski R., Palik E.
tytuł: Auchmis comma Schfifm. et Denis (Lepidoptera, Noctuidae) w Pieninach.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 29zeszyt: 2strony: 483-490
cytacja skrócona: Żukowski R. et Palik E. 1959
BioMap ID: 17986

pełny tekst: Pobierz