Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1962
autor: Żurańska I.
tytuł: Z badań nad entomofauną styku lasu z polem uprawnym.
czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynietom: 12strony: 21-36
cytacja skrócona: Żurańska I. 1962b
BioMap ID: 10051