Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 1969
autor: Żurańska I.
tytuł: Morfologia, biologia i znaczenie gospodarcze Cryptophagus subfumatus Kraatz (Coleoptera, Cryptophagidae). Praca habilitacyjna.
wydawca: Olsztynstron: 77+15
cytacja skrócona: Żurańska I. 1969
BioMap ID: 10055