Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1003037
wpis rekordu: P. Szymroszczyk
oryg. oznaczenie: Cneorhinus (Attactagenus) hypocyanus Boheman
państwo:
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: