Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1005137
oryg. oznaczenie: Dichirotrichus Jacq. du Val. rufithorax Sahlberg
państwo:
lokalizacja: Warszawa
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 11 V 1919