Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1009866
wpis rekordu: T. Huflejt
państwo:
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 24 VI 1924
oznaczony przez: R. Ruta