Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1009993
wpis rekordu: T. Huflejt
oryg. oznaczenie: Scirtes hemisphaericus
państwo:
lokalizacja: Smoryń
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 30 VII 1910