Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1024873
wpis rekordu: P. Szymroszczyk
oryg. oznaczenie: Acentrus histrio (Schoenherr)
państwo:
lokalizacja: Elizawetpol
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 27 IV 1902