Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1028520
wpis rekordu: P. Tykarski
państwo: PL
lokalizacja: Tatry
kwadrat UTM: DV25
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Kulmatycki W. 1920a