Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1028554
wpis rekordu: P. Tykarski
państwo: PL
lokalizacja: Tatry
kwadrat UTM: DV25
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Dlussky G.M. et Pisarski B. 1971a