Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1030200
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Fenusella wüstnei Kon.
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
lokalizacja nadrzędna: Tatry Zachodnie
lokalizacja: Kominy Tylkowe
kwadrat UTM: DV15
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: w liściach Salix herbacea L.
data: 16 IX 1962
powiązane publikacje: Beiger 1979