Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1031405
wpis rekordu: D.J. Tarnawski
oryg. oznaczenie: Bruchidius marginalis (Fabricius, 1776)
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
nadrzędny obszar chroniony: Trójmiejski P.K.
województwo: pomorskie
powiat: Gdańsk
gmina: Gdańsk
kwadrat UTM: CF42
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: polana śródleśna
data: 26 VI 2011
zb./obs. przez: D.J. Tarnawski
oznaczony przez: D.J. Tarnawski
w kolekcji: Tarnawski D.J.