Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1032090
wpis rekordu: A. Klasiński
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa m.
gmina: Częstochowa
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 13 VII 2006
zb./obs. przez: A. Klasiński
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.