Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1032240
wpis rekordu: A. Klasiński
oryg. oznaczenie: Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
nadrzędny obszar chroniony: P.K. Orlich Gniazd
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa
gmina: Olsztyn
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 4 V 2009
zb./obs. przez: A. Klasiński
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.