Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1032247
wpis rekordu: A. Klasiński
oryg. oznaczenie: Cameraria ohridella Deshka et Dimić, 1986
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
nadrzędny obszar chroniony: P.K. Orlich Gniazd
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa
gmina: Mstów
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 V 2016
zb./obs. przez: A. Klasiński
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.