Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1032315
wpis rekordu: A. Klasiński
oryg. oznaczenie: Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Kręciwilk
województwo: śląskie
powiat: Częstochowa
gmina: Częstochowa
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 12 VI 2002
zb./obs. przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.