Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1033485
wpis rekordu: A. Klasiński
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Kusięta
nadrzędny obszar chroniony: P.K. Orlich Gniazd
powiat: Częstochowa
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 VIII 2003
zb./obs. przez: A. Klasiński
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.