Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1033789
wpis rekordu: A. Klasiński
oryg. oznaczenie: Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: św. Anna
województwo: śląskie
kwadrat UTM: CB93
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 VIII 2006
zb./obs. przez: A. Klasiński
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.