Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1033791
wpis rekordu: A. Klasiński
oryg. oznaczenie: Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Kręciwilk
powiat: Częstochowa m.
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 V 2006
zb./obs. przez: A. Klasiński
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.