Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1034312
wpis rekordu: M. Adamski
oryg. oznaczenie: Macaria notata (Linnaeus C., 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
obszar chroniony: rez. Łęgi koło Słubic
województwo: lubuskie
powiat: Słubice
gmina: Słubice
kwadrat UTM: VU60
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10 V 2018
zb./obs. przez: M. Adamski
oznaczony przez: D. Chełminiak